Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij
Mutatiedatum: juni 2016

In de Evolutie van de mensheid bevinden we ons momenteel in een overgangsfase naar het volgende bestaansniveau.
In die overgangsfase maken we de transitie van een mens(heid) die zich afgescheiden waant van de rest van het leven en die vanuit dat perspectief zijn leven creëert zonder rekening te houden met de levens van anderen, naar een mens(heid) die zich één weet met al het leven en die vanuit dat perspectief zijn leven co-creëert in samenhang met al het overige leven.

De samenhang van het leven herstellen en borgen

Als één van de voorop-lopers in deze transitie, was mijn eerste taak het ontwerpen, testen en implementeren van een energetisch systeem waarmee het leven weer samenhang krijgt en waarmee die samenhang gewaarborgd blijft.
Dit energetische 'Levenspad Navigatiesysteem' is zo ontworpen en geïmplementeerd dat ieder mens, dus ook degenen die zich afgescheiden wanen, is ingebed in het Leven als geheel.
Met het in gebruik nemen van het Levenspad Navigatiesysteem in het collectieve bewustzijn is het principe van 'absolute vrije wil' vervangen door het principe 'vrije keuze binnen ieders mogelijkheden'.

Dus, ook al zijn er nog steeds mensen die geen rekening houden met de intrinsieke samenhang van het Leven bij het creëren van hun leven, collectief - als mensheid als geheel - zitten we dankzij de succesvolle implementatie van het Levenspad Navigatiesysteem al op het volgende bestaansniveau waar we het leven co-creëren in lijn met de intrinsieke samenhang van het Leven.

Leef je Best Mogelijke Leven! Niets houd je meer tegen! Alleen jijzelf kan je daar nog vanaf houden.

Het Levenspad Navigatiesysteem verbindt het afgescheiden gebied waarin we een menselijk bestaan leiden, het gebied dat we tijd/ruimte noemen, met de totale werkelijkheid die het Leven is en waar het gebied tijd/ruimte onderdeel van uitmaakt. Hierdoor kan het verloop van de evolutie van het fysieke leven beter worden afgestemd op de toekomstige mogelijkheden.
Het systeem verbindt ook alle individuen onderling. Hierdoor kan de samenhang bepaald worden en ieders plaats binnen die samenhang en kunnen ieders mogelijkheden op elkaar worden afgestemd.

Het moge duidelijk zijn dat dit systeem niet is ontworpen vanuit het menselijke perspectief. Het is ontworpen vanuit een hoger perspectief, een perspectief van waaruit zicht is op zowel het menselijke leven als het totale Leven.

Co-creëren op basis van afgestemde realistische mogelijkheden

Het Levenspad Navigatiesysteem schept het kader voor alle realistische mogelijkheden waarmee het menselijke leven vormgegeven kan worden. De mogelijkheden zijn realistisch omdat de mogelijkheden van iedereen op elkaar zijn afgestemd. De keuzemogelijkheden die iedereen heeft om zijn of haar leven te vormen en te leven, vallen binnen dit kader van realistische mogelijkheden.

Het Levenspad Navigatiesysteem is zo ontworpen dat het helpt bij het maken van de juiste keuze. Het ondersteunt het besluitvormingsproces in het leven. Het helpt vragen te beantwoorden zoals: "Welke mogelijkheid kies ik uit al mijn mogelijkheden?", "Hoe kan ik deze mogelijkheid het beste realiseren?", "In welke vorm?", "Hoe pak ik dat het beste aan?".

Het systeem bestaat uit drie onderdelen, drie afzonderlijke ontwerpen, die nauw met elkaar samenhangen:

Levenspad Navigatie

Chakra Communicatie- en Informatiesysteem
(Levenspad Navigatiesysteem)

Via dit energetische systeem, dat werkt via de chakra's, staat iedereen in verbinding met het geheel en met elkaar en zijn alle (lichamelijk en geestelijke) mogelijkheden, wensen, verlangens, ideeën, persoonlijke voorkeuren, overtuigingen, intenties, gedrag, gewoontes en gebruiken van iedereen bekend.
Via dit systeem wordt de afstemming, de coördinatie en de synchronisatie tussen iedereen geregeld en wordt het Persoonlijke Zieleplan of Levensplan samengesteld en uitgevoerd.
Het leven krijgt vorm door onze mogelijkheden en keuzes op elkaar af te stemmen.
Levensplan

Levensplan / Zieleplan
(Virtuele, dynamische plattegrond met alle keuzemogelijkheden)

Het Levensplan of Zieleplan is een virtuele voorstelling of projectie van alle realistische mogelijkheden waaruit je kunt kiezen, uitgewerkt naar de toekomst. Via dit plan kan je (in grote lijnen) het door jouw gewenste pad door het leven uitstippelen. Het is een dynamisch plan dat met iedere keuze, van jezelf of van anderen, verandert.
Het Levensplan is het resultaat van de afstemming tussen iedereen volgens de organisatie van de samenwerkingskubus.
Geïntegreerd mens

Samenwerkingskubus
(Organisatiemodel en model van de geïntegreerde mens)

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel. Het organiseert de samenwerking tussen alle zelfstandig functionerende onderdelen binnen de eenheid. De individuele mens is degene die, via deze samenwerking, een unieke expressie van het leven naar buiten brengt en aan het gezamenlijke leven toevoegt.
Als alle onderdelen perfect en bewust samenwerken, dan is er sprake van een met het geheel geïntegreerd mens. Het symbool van de kubus op zijn punt staat voor deze geïntegreerde mens.
De principes van dit samenwerkingsmodel zijn verwerkt in het chakra communicatie- en informatiesysteem.

Reageren? Stuur een e-mail

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT