HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Effectieve pijnbestrijding

 

 

Effectieve pijnbestrijding door een multidimensionale aanpak

Pijn. We kennen het allemaal wel.
Lichamelijke pijn, emotionele pijn, psychische pijn, zielepijn, de pijn van afwijzing, de pijn van gemis (fantoompijn), ...

Dat pijn door ons lichaam wordt aangegeven en hoe onze hersenen en zenuwbanen daar een rol bij spelen is bij de meeste mensen wel bekend.
Maar er zit ook nog een energetisch aspect aan pijn dat minder bekend is.
De pijn kan sterk verminderen of zelfs helemaal verdwijnen als dit energetische aspect wordt aangepakt.

In dit artikel wil ik het gaan hebben over de vraag:
"Wat is pijn als we het bekijken op energetisch niveau?"

De oorzaak van pijn

Pijn is een direct gevolg van een beschadiging die je oploopt tijdens je leven.

Pijn is meestal een indicatie dat zoals jij je leven leeft niet in overeenstemming is met het leven dat bij jou en je lichaam past. Je gebruikt mogelijkheden waarvoor je niet bent toegerust, of je gebruikt je mogelijkheden op een verkeerde manier.
Hierdoor wordt je lichaam verkeerd of te zwaar belast. Of juist te licht, waardoor het zich niet goed kan ontwikkelen.

Wat gebeurt er als je een beschadiging oploopt?

Zelfgenezend vermogen van het lichaam

Als je een beschadiging oploopt gaat dit (meestal) gepaard met pijn. Dit pijnsignaal zet je lichaam ertoe aan het beschadigde gebied te gaan repareren.
Hierbij komt energie vrij. Bijvoorbeeld in de vorm van warmte door ontstekingsreacties.
Als de energie onbelemmerd door je lichaam kan stromen, dan wordt die energie weer afgevoerd en kan de beschadiging goed gerepareerd worden. Als de pijn weg is stopt het lichaam met de reparatie-activiteiten.

Het ontstaan van chronische pijn

Is echter de doorstroming in je lichaam geblokkeerd, dan kan de energie niet weg waardoor het zich ophoopt. Hierdoor ontstaat druk en daarna pijn.
Je blijft pijn voelen, ook als de beschadiging allang gerepareerd is.

Je lichaam ziet deze pijn weer als een signaal dat er iets hersteld moet worden en gaat aan de slag met repareren van het gebied waar het pijnsignaal vandaan komt.
Maar er valt niets meer te herstellen, want er is niets meer beschadigd!
De ontstekingsreacties die de pijn uitlokt kunnen je lichaam nu juist beschadigen.
De pijn wordt chronisch.

Herstel van de energie-doorstroming en het zelfgenezend vermogen

Daarom is het van belang dat de energie goed door je lichaam kan stromen.
Een Energetisch Therapeut is specialist op dit gebied. Die kan de doorstroming van je lichaam verbeteren en de opgehoopte energie verwijderen.
Het valse pijnsignaal verdwijnt. Het lichaam kan nu reageren op de werkelijke toestand van de aangedane plek.
Als het probleem al is opgelost dan stopt het lichaam met de reparatie-acties.
De ontstekingen verdwijnen.
Als het gebied nog is beschadigd, dan komt het werkelijke pijnsignaal weer door en kan het lichaam de plek gaan repareren. En omdat de doorstroming in je lichaam is hersteld, wordt de hierbij vrij komende energie direct afgevoerd.

Uit bovenstaande blijkt dat een beschadiging aan het lichaam niet leidt tot een slechte energiedoorstroming. De doorstroming is dan al geblokkeerd.
Dat betekent dat de oorzaak van geblokkeerde energiedoorstroming ergens anders moet liggen.

De impact van onbegrepen gebeurtenissen

De energie van gedachten, openstaande vragen en overtuigingen

De oorzaak van opgehoopte energie die de doorstroming belemmert is te vinden in wat je in je leven hebt meegemaakt. En dan met name in door jou onbegrepen gebeurtenissen.
Gebeurtenissen in je jeugd, bijvoorbeeld. Maar ook gebeurtenissen uit vorige levens.

De energie van deze gebeurtenissen blijft in je systeem aanwezig totdat je ze hebt begrepen en verwerkt. Om verder te kunnen met je leven probeer je toch een verklaring te vinden van wat er gebeurd is. Deze verklaring wordt een vaste overtuiging die gevolgen heeft voor de loop van je leven omdat de overtuiging je keuzes bepaalt.

Ervaringen en overtuigingen zijn gedachten. Gedachten zijn energie. Onverwerkte ervaringen en vaste overtuigingen zijn opgehoopte energie die de energiestroom op een bepaalde manier belemmeren.

Levensloopcoaching en energetische therapie

Een Energetisch therapeut is een specialist in het 'lezen' en manipuleren van energie. Deze kan de geblokkeerde energie uitlezen en de gebeurtenis vanuit diverse perspectieven laten zien. Hierdoor komt extra informatie over de gebeurtenis beschikbaar. Via levensloopcoaching kan de gebeurtenis nu volledig begrepen worden. Je ziet wat je eigen aandeel was in het gebeurde en wat het aandeel was van anderen. Je weet nu waar je het anders aan had kunnen pakken en waar je geen enkele invloed had. De vraagtekens verdwijnen en de energie kan losgelaten of opgeruimd worden.

Via energetische therapie kan de rode draad zichtbaar gemaakt worden tussen opeenvolgende gebeurtenissen en tussen gebeurtenissen en bepaalde lichamelijke klachten en/of overtuigingen.
Hierdoor kan ook het verleden geheeld worden.
Daarnaast kan via energetische therapie zichtbaar gemaakt worden waar je levensloop (het leven zoals je dat hebt geleefd) afwijkt van je levensplan (het leven dat het beste bij je past). Met behulp van deze informatie kan de levensloopcoach de juiste aanwijzingen geven waardoor je vanaf nu je levenspad kunt gaan volgen.

Als de energie weer goed door je lichaam stroomt, kan je lichaam zichzelf gaan helen.
Je oude leven is afgerond en je nieuwe leven ligt voor je.

Conclusie

Met alleen energetische therapie kan wel de overtollige energie weggehaald worden. maar niet de blokkade die de energieophoping had veroorzaakt. De pijn zal terugkomen.
Als je de oorzaak aanpakt kan de pijn definitief verdwijnen.
Vandaar dat ik energetische therapie combineer met levensloopcoaching in mijn behandelingen.

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT