HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

 

 

 AANBIEDING: de eerste 3 sessies, inclusief intake, voor 50 euro


Het is tijd!

Het is tijd om jouw buitenwereld in lijn te gaan brengen met je binnenwereld.
Het is tijd om de natuurlijke eenheid van het leven te gaan manifesteren in je leven.

Je kunt niet langer wachten.
Je kunt niet langer concessies doen.
Niet voor de ´lieve vrede´.
Niet omdat je de ander zo goed begrijpt.
En ook niet omdat er nog wel ruimte zit in je levensplan om nog even mee te bewegen met anderen.
Nee!

Het is tijd om ten volle de verantwoordelijkheid te nemen.
Niet alleen voor je eigen leven.
Maar ook voor alle levens die met jouw leven verbonden zijn.
En voor het leven als geheel.

Want jij weet als geen ander hoe al het leven met elkaar samenhangt.
En alleen jij hebt alle ´tools´ in huis die nodig zijn om die eenheid te creëren in je dagelijkse werkelijkheid.

Is het makkelijk? Nee.
Maar je hoeft het niet alleen te doen. Er is veel hulp aanwezig.

Boek een gratis kennismakingsgesprek

Direct plannen

Ondersteuning bij jouw multidimensionale ontwikkeling en groei

In het begin van je leven was je je niet bewust van alle ongewenste invloeden die op je inwerkten.
Deze invloeden konden daardoor je keuzes bepalen, waardoor je een leven hebt gecreëerd dat niet echt past bij wie jij in wezen bent.
Op het moment dat je je hiervan bewust wordt, doordat je leven gaat schuren of knellen, kan je beginnen met het in lijn brengen van je leven met je levensplan.
Dit is een heel proces dat uit 3 stappen bestaat die zich steeds herhalen en die door elkaar heen lopen.
Waarschijnlijk herken je dit wel en zit je er al middenin.

De stappen zijn:
- uitlijnen en afstemmen van alle dimensies waaruit je bestaat.
- bewust maken en neutraliseren van alle onbewuste invloeden.
- elk gebied van je leven in lijn brengen met je levensplan.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat je heel bewust je best mogelijke leven co-creëert.
Samen met alle dimensies van jezelf, anderen en het leven als geheel.

Het plaatje hieronder laat de opeenvolgende veranderingen in je energetische systeem zien, schematisch weergegeven:
(Vergelijkbaar met de transformatie van rups tot vlinder.)

transformatie
transformatie

Mijn sessies zijn erop gericht om jou te ondersteunen bij jouw veranderingsproces.
Je transformatie van bewust 1-dimensionaal functionerend mens naar een bewust multidimensionaal functionerend menselijk wezen.

Het maakt daarbij niet uit waar je zit in je proces. Ik kan je bij elke stap op de weg ondersteunen.
Of je nou net begonnen bent met het opruimen van wat onbewust op je doorwerkt uit je verleden,
of dat je al bezig bent met het bewust afstemmen van je omgeving op wie jij bent.

Resultaten

hartje

 Je gaat zelfverzekerd en zelfstandig door het leven

hartje

 Je hebt inzicht in je unieke zelf waardoor je weet waarom je doet wat je doet

hartje

 Je maakt goed onderbouwde keuzes, waardoor onzekerheid tot het verleden behoort

hartje

 Je bent in alle situaties volledig vrij om je eigen keuzes te maken

hartje

 Je lichamelijke, geestelijke en emotionele welzijn verbetert

hartje

 Hardnekkige blokkades zijn opgelost

hartje

 Alles stroomt weer

hartje

 Je belichaamt je hogere bewustzijn volledig

hartje

 Je co-creëert je leven samen met je hogere bewustzijn op basis van gelijkwaardigheid

hartje

 Je leven heeft weer zin en betekenis

hartje

 Je hebt inzicht in je levensplan

hartje

 En in de samenhang tussen jouw leven en de levens van anderen

hartje

 Je vindt nieuwe oplossingen voor bestaande problemen

Ben ik de juiste persoon om jou te ondersteunen?

Missiestatement

“Het is mijn passie een wereld te laten ontstaan waarin alle levens op elkaar zijn afgestemd waardoor iedereen, niemand uitgezonderd, het leven kan leven dat precies bij hem of haar past. Hun best mogelijke leven. Het leven waarvoor ze geboren zijn.

Ik ondersteun bewuste, spirituele mensen bij het zodanig afstemmen van hun leven op anderen dat niet alleen zijzelf hun best mogelijke leven kunnen leven, maar iedereen met wie hun leven verbonden is.”

Cisca
Cisca

Ik zie je
Ik zie de persoon die je probeert te zijn èn degene die jij in wezen bent.
Ik zie hoe jij je leven leeft èn hoe het leven voor jou bedoeld is om te leven.

Ik zie ook dat er dingen zijn die je niet wilt zien.
Die dingen breng ik onder je aandacht,
op een hele veilige, vertrouwde en zachte manier.
Ik belicht die dingen van alle kanten.
Zodat ook jij kunt zien dat alles er mag zijn.
En dat niet alles is wat het lijkt.

penseelstreek

Samen op weg naar je best mogelijke leven
Ik ga een verbinding met je aan op een diep wezenlijk niveau.
Daardoor kan ik jou als geen ander begeleiden bij je persoonlijke transitie.
Bij de omschakeling van een leven dat niet bij je past omdat je het hebt ingepast in je omgeving,
naar een leven dat precies past bij je omgeving èn bij wie jij in wezen bent.

penseelstreek

Ik kijk naar je leven vanuit:
- menselijk perspectief (dit leven),
- het perspectief van je ziel (over meerdere levens heen),
- het perspectief van je hogere geest (je potentiële mogelijkheden),
- en het perspectief van het leven als geheel (jouw leven afgestemd op anderen).
Deze verschillende perspectieven breng ik met elkaar in verband.

Hierdoor wordt je je bewust van de rode draad in je leven.
Je krijgt inzicht in het leertraject van je Ziel (jouw kern of essentie).
Je leert je unieke kwaliteiten en vaardigheden kennen.
Je wordt je bewust van de belangrijke plaats die jij inneemt in het leven.
Je leven krijgt betekenis en wordt zinvol.

penseelstreek

Ik ben een intermediair tussen jou, de mens, en jou, de Ziel.
Bij de mensen waarmee ik werk bestaat een afspraak op zielsniveau.
Het is dan ook geen toeval, maar door toedoen van je Ziel dat ik op je pad kom.

penseelstreek

Vaak zijn de problemen in je leven ontstaan omdat je het contact met je Ziel (essentie) hebt verbroken.
Je bent je eigen weg gegaan.
Of je hebt je laten verleiden om je pad te verlaten.
In beide gevallen heb je geen contact meer met je essentie.
Hierdoor weet je niet meer hoe je verder moet.
Je Ziel wil het contact met jou weer herstellen zodat je je levenspad weer kunt volgen.
Dat is nodig omdat er mensen zijn die pas verder kunnen als jij je plaats binnen het geheel weer inneemt.
Ik ondersteun deze wens door een nieuwe samenwerking tussen jou en je Ziel mogelijk te maken.

penseelstreek

Ik versta en spreek de taal van je Ziel, symbooltaal.
Hierdoor kan ik communiceren met jouw Ziel en de boodschap helder en zuiver aan jou overbrengen.
Soms praat jouw Ziel rechtstreeks door mij heen met jou.
Bij de healingen spelen symbolische verhalen een grote rol.
Dat is namelijk de manier waarop jouw Ziel met je praat.

penseelstreek

Ik ben gespecialiseerd in het oplossen van hardnekkige complexe problemen.
Problemen die anderen niet kunnen oplossen.
Ik los je problemen blijvend op.
Je zal nooit bij mij terug hoeven komen om hetzelfde probleem nogmaals te verhelpen.

penseelstreek

Ik verwijder blokkades door ze bewust te maken en energetisch op te ruimen.
Alle lagen van wie jij bent breng ik weer in lijn met elkaar.
Hierdoor kun je het leven gaan leven dat precies bij je past.
Het leven waarvoor je geboren bent.

penseelstreek

Ik kan schouwen in het kwantumgebied.
Het gebied waar alles IS. De Akasha kronieken.
Hierdoor kan ik je levensloop in verband brengen met je levensplan.
Zo kan ik precies zien waar en waarom je van je levensplan bent afgeweken.
En wat er nodig is om je levenspad weer te kunnen vervolgen.

Boek een gratis kennismakingsgesprek

Direct plannen


Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT