Home Werkwijze Aanbod Contact Over mij

 

 

Een groot deel van mijn leven wist ik niet dat de meeste mensen oppervlakkig leven. Letterlijk op de oppervlakte van de Aarde. Ook hun binnenwereld blijft aan de oppervlakte. Hun bewuste leven speelt zich af in het afgebakende gebied dat we ruimtetijd noemen. Het gebied waar sommige van de deeltjes materie die tot onze beschikking staan om onze levens mee te vormen, vaste vorm hebben aangenomen.

Ik blijf niet aan de oppervlakte maar ga ook de diepte in
Naar de werkelijkheid die onder de oppervlakte ligt. Het gebied waar alle deeltjes door elkaar krioelen die vaste vorm zouden kunnen krijgen op enig moment op enige plaats in het gebied dat we ruimtetijd noemen. Het kwantumgebied of deeltjesniveau.

Door ruimtetijd en het kwantumgebied in samenhang te beschouwen kan ik zien hoe al het leven aan de oppervlakte met elkaar samenhangt. Ik kan dan ook de intrinsieke samenhang van het leven waarnemen en de mogelijkheden om de individuele levens en het gezamenlijke leven in samenhang vorm te geven.

Met de competenties ‘de diepte in duiken’ en vervolgens ‘de oppervlakte en de diepte met elkaar in verband brengen’ kan een nieuwe wereld ontstaan waarin iedereen, niemand uitgezonderd, het leven kan leven dat precies bij iedereen past.

Ik heb echter wel de waarde van die competenties moeten leren kennen.
Ruim 40 jaar lang heb ik net gedaan alsof het leven zich alleen maar aan de oppervlakte afspeelde en heb ik niets gedaan om het leven om mij heen af te stemmen op de intrinsieke samenhang die het leven van nature heeft.
En dat heb ik geweten.
Mijn leven ging steeds verder afwijken van het leven dat het beste bij mij paste. Ik kwam behoorlijk in de knel.
Tot het zo niet verder kon.

Vanaf eind 2004 tot half 2019 heb ik intensief gewerkt om de wereld om mij heen weer in lijn te brengen met wie ik werkelijk ben. Eerst op mijn werk, daarna in de privésfeer. En tussendoor heb ik ook een aantal andere mensen geholpen met het in lijn brengen van hun leven met wie ze werkelijk zijn. Hierdoor heb ik mijn competenties goed leren kennen en heb ik ze verder kunnen ontwikkelen tot het expert-niveau waarop ik ze nu kan inzetten.

Ik ken nu het belang van mijn competenties en gebruik ze dagelijks om mijn leven en de levens van de mensen met wie mijn leven verbonden is op elkaar af te stemmen.

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT