HOME OVER MIJ CONTACT  MENU

Over mij

 

 

Cisca
Missiestatement

“Het is mijn passie een wereld te laten ontstaan waarin alle levens op elkaar zijn afgestemd waardoor iedereen, niemand uitgezonderd, het leven kan leven dat precies bij hem of haar past. Hun best mogelijke leven. Het leven waarvoor ze geboren zijn.

Ik ondersteun bewuste, spirituele mensen bij het zodanig afstemmen van hun leven op anderen dat niet alleen zijzelf hun best mogelijke leven kunnen leven, maar iedereen met wie hun leven verbonden is.”

Ontwaken van mijn innerlijke healer

In de loop van mijn leven heb ik mij afgesloten van de kwaliteiten die ik bezat om alle levens op elkaar af te stemmen. Daarmee sloot ik mij ook af van mijn innerlijke healer.
In 2002 kwam ik in contact met boeken die mijn nieuwsgierigheid en mijn verlangen wekten om mijn healingkwaliteiten weer te gaan gebruiken. Later dat jaar werd ik van binnenuit gepusht om naast mijn betaalde baan een praktijk te starten voor energetische therapie. Ik had mij de healingmethode van Barbara Brennan eigen gemaakt. Dit bleek een goede start voor een verdere ´training on the job´ die ik kreeg van mijn innerlijke begeleiders. Ze lieten mij zien waar ik mijn handen moest plaatsen en trainden mij op alle aspecten die nodig waren om samen te werken met mijn innerlijke healer.
Ik heb mij daarmee ontwikkeld tot een zeer kundige natuurlijke Multidimensionale healer.

Mijn uitdaging: de natuurlijke eenheid co-creëren in het dagelijkse leven

De natuurlijke eenheid en samenhang van het leven was voor mij altijd een vanzelfsprekendheid.
Manifesteren van deze eenheid samen met de mensen in mijn omgeving, was dat echter niet!

Zo´n beetje mijn hele leven heb ik aan de zijlijn van het leven gestaan.
Het lukte me niet om ´in te springen´.
Mensen liepen dwars over mijn levenspad. En ze waren van mening dat ik hèn daarbij voor de voeten liep.
Ze leken het nut van het volgen van je levenspad door het co-creëren van je levensplan niet in te zien.
Co-creatie bleek niet mogelijk.

Ik had niet door dat de meeste mensen oppervlakkig leven. Letterlijk op de oppervlakte van de Aarde.
Ook hun binnenwereld blijft aan de oppervlakte.
Hun bewuste leven speelt zich af in het afgebakende gebied dat we ruimtetijd noemen.
Het gebied waar sommige van de deeltjes materie die tot onze beschikking staan om onze levens mee te vormen, vaste vorm hebben aangenomen.

Ik blijf niet aan de oppervlakte maar ga ook de diepte in
Naar de werkelijkheid die onder de oppervlakte ligt.
Het gebied waar alle deeltjes die vaste vorm zouden kunnen krijgen door elkaar krioelen.
Op enig moment op enige plaats in het gebied dat we ruimtetijd noemen.
Het kwantumgebied of deeltjesniveau.

Door ruimtetijd en het kwantumgebied in samenhang te beschouwen, kan ik zien hoe al het leven aan de oppervlakte van de Aarde met elkaar samenhangt.
Ook de natuurlijke samenhang en de eenheid van het leven kan ik dan waarnemen.
Evenals de mogelijkheden om de individuele levens en het gezamenlijke leven in samenhang vorm te geven.

Met de competenties ‘de diepte in duiken’ en vervolgens ‘de oppervlakte en de diepte met elkaar in verband brengen’ kan een nieuwe wereld ontstaan waarin iedereen, niemand uitgezonderd, het leven kan leven dat precies bij iedereen past.

Ik heb echter wel de waarde van die competenties moeten leren kennen.
Ruim 40 jaar lang heb ik net gedaan alsof het leven zich alleen maar aan de oppervlakte afspeelde.
En heb ik niets gedaan om het leven om mij heen af te stemmen op de intrinsieke samenhang die het leven van nature heeft.
En dat heb ik geweten.
Mijn leven ging steeds verder afwijken van het leven dat het beste bij mij paste.
Tot het zo niet verder kon.

Vanaf eind 2004 tot eind 2019 heb ik intensief gewerkt om de wereld om mij heen weer in lijn te brengen met wie ik werkelijk ben. Eerst op mijn werk, daarna in de privé-sfeer. En tussendoor heb ik ook een aantal andere mensen geholpen met het in lijn brengen van hun leven met wie ze werkelijk zijn. Hierdoor heb ik mijn competenties goed leren kennen en heb ik ze verder kunnen ontwikkelen tot het expert-niveau waarop ik ze nu kan inzetten.

Ik ken nu het belang van mijn competenties en gebruik ze dagelijks om mijn leven en de levens van de mensen met wie mijn leven verbonden is op elkaar af te stemmen.

Mijn ontwerpen

Als onderdeel van mijn werk op collectief niveau heb ik een 'Levenspad Navigatiesysteem' ontworpen. Dit energetische systeem, dat werkt via de chakra's, ondersteunt het Leven door mogelijk te maken dat iedereen zijn of haar unieke mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen afgestemd op het geheel.
Met dit systeem is het mogelijk bewust je levenspad te lopen door het maken van keuzes die in lijn zijn met wie je werkelijk bent. Geïnspireerd, bezield en bewust leven is een actieve en dynamische manier van leven.
Daarnaast is het ook mogelijk om te overleven (leven in angst, gedreven door je verdedigingssysteem) en onbewust te leven (via oorzaak en gevolg, je gewoon laten meevoeren met de stroom).
'Makkelijk leven', profiteren van het geld en de inspanning van anderen of leven ten koste van anderen en het leven als geheel, is echter niet meer mogelijk als dit geen onderdeel is van de levensplannen.

Geïnspireerd, bezield en bewust leven is een keuze.

Het systeem bestaat uit drie onderdelen, drie afzonderlijke ontwerpen, die nauw met elkaar samenhangen:

Chakra Communicatie- en Informatiesysteem
(Levenspad Navigatiesysteem)

Levenspad Navigatie

Via dit energetische systeem, dat werkt via de chakra's, staat iedereen in verbinding met het geheel en met elkaar.
Alle (lichamelijk en geestelijke) mogelijkheden, wensen, verlangens, ideeën, persoonlijke voorkeuren, overtuigingen, intenties, gedrag, gewoontes en gebruiken van iedereen zijn erin opgenomen.
Het regelt de afstemming, coördinatie en synchronisatie tussen iedereen.
Het Persoonlijke Zieleplan of Levensplan wordt samengesteld en uitgevoerd, als onderdeel van het Collectieve Levensplan.
Het leven krijgt vorm door onze mogelijkheden en keuzes op elkaar af te stemmen.

Levensplan / Zieleplan
(Virtuele, dynamische plattegrond met alle keuzemogelijkheden)

Levensplan

Het Levensplan, of Zieleplan, is een virtuele voorstelling of projectie van alle realistische mogelijkheden waaruit je kunt kiezen, uitgewerkt naar de toekomst.
Via dit plan kan je (in grote lijnen) het door jouw gewenste pad door het leven uitstippelen. Het is een dynamisch plan dat met iedere keuze, van jezelf of van anderen, verandert.
Het Levensplan is het resultaat van de afstemming tussen iedereen die met jouw leven verbonden is, volgens de organisatie van de samenwerkingskubus.

Samenwerkingskubus
(Organisatiemodel en model van de geïntegreerde mens)

Geïntegreerd mens

De samenwerkingskubus is een organisatiemodel. Het organiseert de samenwerking tussen alle zelfstandig functionerende onderdelen binnen de multidimensionale eenheid.
De individuele mens is degene die, via deze samenwerking, een unieke expressie van het leven naar buiten brengt en aan het gezamenlijke leven toevoegt.
Als alle onderdelen perfect en bewust samenwerken, dan is er sprake van een met het geheel geïntegreerd mens. Het symbool van de kubus op zijn punt staat voor deze geïntegreerde mens.
De principes van dit samenwerkingsmodel zijn verwerkt in het chakra communicatie- en informatiesysteem.

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT