Even kennismaken

foto
Dit ben ik

Ik ben Cisca de Lint, Energetisch Specialist en Levensloop E pert.
Dat ben ik al mijn hele leven. Het is niet wat ik heb geleerd maar wie ik in essentie ben.
Eind 2003 heb ik mijn beroep gemaakt van wie ik ben.
Eerst naast mijn betaalde baan en vanaf 2010 fulltime.

Niet kunnen zijn die ik ben

Een groot deel van mijn leven was het voor mij onmogelijk om te zijn wie ik ben.
Al van kleins af aan werd mij duidelijk te verstaan gegeven dat dat niet op prijs werd gesteld.
Voor mij was dat een probleem. Ik moest mijn natuurlijke gedrag onderdrukken.
En omdat dat niet eenvoudig is, maakte ik mezelf onzichtbaar.

Wake-up call

Eind 2004 werd ik door de situatie gedwongen om volledig mijzelf te zijn, alle zeilen bij te zetten en al mijn talenten toe te passen op de toppen van mijn kunnen.

Het belang van unieke talenten

Ik begreep hierdoor eindelijk waarvoor mijn unieke kwaliteiten, talenten, eigenschappen bedoeld waren en waarom het belangrijk is om ze te gebruiken als de situatie daar om vraagt.

De gevolgen van mijzelf niet zijn

Gebruik ik mijn unieke talenten niet, dan gaat de fysieke werkelijkheid uit de pas lopen met de onderliggende werkelijkheid.
Dat leidt tot verval en geestelijk en lichamelijk lijden voor heel veel mensen.

Hoe ik de dagelijkse werkelijkheid waarneem

Onze dagelijkse werkelijkheid neem ik niet alleen waar op het niveau van de tastbare materie, maar ook op het kwantumniveau van deze deeltjes en op het niveau van de levensenergie die door deze deeltjes stroomt.

Stroomlijnen van het leven

Doordat ik deze drie niveaus van onze dagelijkse werkelijkheid tegelijkertijd waarneem, kan ik ze ook met elkaar in verband brengen. Ik kan zien waar de levensenergie stroomt en waar niet. Door het manipuleren van de energie en de gevormde deeltjes kan ik ervoor zorgen dat de energie weer vrij kan stromen daar waar de stroom werd geblokkeerd.

Mijn visie

Ieder leven is uniek en waardevol.
Iedereen op deze wereld is in staat om, vanuit volledige vrijheid, een op de levens en mogelijkheden van andere mensen afgestemd leven te leiden dat in overeenstemming is met wie hij of zij werkelijk is.
Hierdoor ontstaat een waardevolle samenleving van unieke individuen waarin iedereen ontvangt wat hij of zij nodig heeft om dit unieke leven te kunnen leven.

Mijn missie

Ik zie het als mijn missie om deze visie mogelijk te maken:
- door op collectief niveau (de mensheid als geheel) de juiste randvoorwaarden te scheppen;
- door op individueel niveau de nodige ondersteuning te verlenen.

Mijn e pertise

Ik ben een Levenspad Navigator, een specialist die in staat is de beste route door het leven te bepalen op basis van de 'Levens- of Zieleplannen'. Ik help mensen op weg in de juiste richting met de juiste hulpmiddelen, met de juiste kennis en met de juiste vaardigheden, waardoor ze in staat zijn om zelf onderweg de juiste keuzes te kunnen maken op kruispunten in hun leven, waardoor ze het gewenste leven ook daadwerkelijk kunnen leven. 

Mijn ontwerpen

Als onderdeel van mijn werk op collectief niveau heb ik een 'Levenspad Navigatiesysteem' ontworpen. Dit energetische systeem, dat werkt via de chakra's, ondersteunt het Leven door mogelijk te maken dat iedereen zijn of haar unieke mogelijkheden optimaal kan ontwikkelen afgestemd op het geheel.
Met dit systeem is het mogelijk bewust je levenspad te lopen door het maken van keuzes die in lijn zijn met wie je werkelijk bent. Geïnspireerd, bezield en bewust leven is een actieve en dynamische manier van leven.
Daarnaast is het ook mogelijk om te overleven (leven in angst, gedreven door je verdedigingssysteem) en onbewust te leven (via oorzaak en gevolg, je gewoon laten meevoeren met de stroom).
'Makkelijk leven', profiteren van het geld en de inspanning van anderen of leven ten koste van anderen en het leven als geheel, is echter niet meer mogelijk als dit geen onderdeel is van de levensplannen.

Geïnspireerd, bezield en bewust leven is een keuze.

Het Levenspad Navigatiesysteem bestaat uit drie met elkaar samenhangende ontwerpen:

Geïntegreerd mens

De Samenwerkingskubus;
Een model van de geïntegreerde mens en tevens een organisatiemodel.
Hierin is de samenwerking geregeld tussen individuen en de mensheid als geheel.
Dit model kan in de toekomst ook de samenwerking in de samenleving gaan ondersteunen.

Levenspad Navigatie

Het Chakra Communicatie- en Informatiesysteem;
Een energetisch levenspad navigatiesysteem, waarmee de samenwerking en afstemming tussen mensen volgens de principes van de Samenwerkingskubus is geregeld.
Hiermee wordt op dynamisch wijze de weg door het leven bepaald.


Levensplan

Het Levens- of Zieleplan;
Een virtueel levenspad-routeplan,
een virtuele voorstelling (projectie) van alle realistische keuzemogelijkheden in het leven.  
Het energetische Levenspad Navigatiesysteem werkt met dit levenspad-routeplan.

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT