Mee stromen met de creatieve energie van afgestemd keuzes


Juni 2017

Ik verwacht dat juni 2017 een keerpunt gaat worden.
Het aangepaste energetische informatiesysteem dat ons ondersteunt bij het vormgeven van ons individuele en gezamenlijke leven, moet ertoe leiden dat alleen nog afgestemd handelen mogelijk is. (zie Collectieve routekaart - traject maart tot juni 2017)

In het multidimensionale geheel dat we zijn hebben we slechts één niveau van bewustzijn waarmee we bewust actief aanwezig zijn in ons fysieke lichaam, ons gewaar zijn van de werkelijkheid waarin wij leven, en van waaruit we kunnen handelen door ons lichaam bewust aan te sturen waardoor we bewust ons leven kunnen creëren.
Alle overige niveaus van bewustzijn, zowel de lagere als de hogere dan dit bewust actieve bewustzijn, zijn onbewust actief aanwezig in ons leven en kunnen direct of indirect invloed uitoefenen op ons handelen.

De kunst van bewust leven is weten waarom je doet wat je doet
zodat je daar rekening mee kunt houden door de nodige aanpassingen te doen,
waardoor je er zeker van bent dat je het leven van je dromen creëert.

Afwijken van de afgestemde keuze vanwege een beperkt perspectief

Deze bewust actieve aanwezigheid kan het lichaam direct aansturen en kan daardoor makkelijk in de illusie gaan geloven dat hij/zij het fysieke lichaam is en dat de fysieke duidelijk waarneembare werkelijkheid de enige werkelijkheid is die er is.

Wanneer dan, bijvoorbeeld tijdens een healingsessie, gezamenlijk (als multidimensionaal geheel) is afgesproken dat het oude leven klaar is en afgerond kan worden, en je vanaf hier een nieuwe weg kan inslaan om nieuwe mogelijkheden te gaan ontwikkelen waarmee je een nieuw leven kunt gaan vormgeven en (be)leven, dan kan deze illusie een probleem gaan vormen in de uitvoering van die afgestemde keuze.

Terug binnen de vier muren van je fysieke werkelijkheid lijkt die afspraak met de andere delen van je multidimensionale zelf iets dat je gedroomd hebt. Je nieuwe leven lijkt een verre onbereikbare wensdroom, omdat je jezelf weer geconfronteerd ziet met de gevolgen van het niet-afgestemde leven dat je hebt geleid, zoals een pijnlijk en moe lichaam dat beschadigd en/of ziek is en/of een leven dat je niets meer te bieden heeft en waarin niets meer werkt en er geen mogelijkheden meer zijn voor verbetering.
De hopeloosheid van je bestaan drukt zwaar op je en vraagt je volledige aandacht.

Handelen vanuit dit beperkte perspectief zorgt ervoor dat je in je oude leven blijft steken en dat je het beëindigen van dit leven als enige uitweg ziet uit deze troosteloosheid.

Op deze manier bepaalt de bewust in het lichaam actieve aanwezigheid welk leven wordt vormgegeven en geleefd. De rest van je multidimensionale zelf kan hier niets aan veranderen.
Precies zoals president Trump het klimaatakkoord van Parijs eenzijdig heeft opgezegd, terwijl er duidelijke afspraken over waren gemaakt waar iedereen, zowel intern als e tern, volledig achter stond.
Deze eenzijdige niet-afgestemde beslissing heeft invloed op het hele leven, terwijl degene die de beslissing neemt denkt dat die beslissing alléén maar om het eigen individuele leven gaat. Deze persoon kan nu eenmaal niet verder kijken.

Handelen op basis van multidimensionale afgestemde keuzes

Het was tot nu toe dus mogelijk om vanuit een beperkt perspectief beslissingen te nemen en uit te voeren die invloed hebben op het verloop en de kwaliteit van het totale leven. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Vandaar het nieuwe ontwerp van het onderliggende energetische systeem.

In dit ontwerp heeft ieder niveau van bewustzijn een eigen 'voertuig', waardoor de koppeling met het fysieke lichaam is vervallen.
Het lichaam wordt hierdoor niet meer direct aangestuurd door het bewust actieve bewustzijn, maar door de energie van de afgestemde keuze die door alle lagen van het multidimensionale geheel stroomt.

Wat je daarvan gaat merken is dat er in een hopeloze situatie verschillende ideeën door je hoofd zullen gaan. Je eerst gedachte zal zijn: "Laat dan maar het is toch hopeloos!", om vervolgens toch actie te nemen op de andere ideeën waardoor opeens een hele nieuwe en verrassende oplossing zichtbaar wordt!

Reageren? Stuur een e-mail

< Vorige     Volgende  >

Bedrijfsgegevens:
Praktijk Cisca de Lint
Dolfijnpark 4
2983 AZ Ridderkerk

T: 06-29236792
E: info@praktijkciscadelint.nl

KvK: 24462049

Aangesloten bij:
Beroepsvereniging CAT
CAT
Geschilleninstantie GAT
GAT